fbpx

Regulamin serwisu ogłoszenia NASHAPOLSHA.pl

PORTAL NASHAPOLSHA.PL
poniższy regulamin dotyczy ogłoszeń i ofert  pracy, zwykłych jak i płatnych.

 1. Portal Nashapolsha.pl nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach i transakcje pomiędzy użytkownikami.
 2. Portal Nashapolsha.pl zastrzega sobie prawo usunięcia/blokowania ogłoszeń bez podania przyczyny.
 3. Portal Nashapolsha.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Wystawiającego do ich sprzedaży oraz wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna. Portal Nashapolsha.pl w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.
 4. Portal Nashapolsha.pl, jego przedstawiciele i pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie transakcje oraz roszczenia związane z towarami i usługami sprzedawanymi w ramach ogłoszeń, również te dotyczące niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych.
 5. Portal Nashapolsha.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zablokowania bądź usunięcia konta Użytkownika lub ogłoszenia, które naruszają którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, działają ze szkodą dla Portalu Nashapolsha.pl, w szczególności są to: reklama konkurencyjnych serwisów ogłoszeniowych, spam oraz wyrażenia powszechnie uznawane za wulgarne.
 6. W przypadku podmiotów gospodarczych, z automatycznego systemu płatności mogą korzystać jedynie podmioty polskie. W przypadku chęci zakupu usług jako kontrahent zagraniczny należy skontaktować się z nina@nashapolsha.pl.

 

UŻYTKOWNIK

 1. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego zobowiązuje się podawać zgodne z prawdą dane kontaktowe użyte w ogłoszeniu.
 3. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego zrzeka się roszczeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania serwisu (zablokowanie, usunięcie, edycja ogłoszenia oraz konta użytkownika).
 4. Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania wyłącznie ogłoszeń, których przedmiotem mogą być treści zgodne z przepisami obowiązującego prawa oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności towary oraz usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu Nashapolsha.pl. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, niezwłocznie zostanie zablokowane konto takiego Użytkownika. W takiej sytuacji Nashapolsha.pl podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
 6. Użytkownik powinien zadbać o to, aby oferty z jego konta były przemyślane, składane nieomyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.
 7. Portal Nashapolsha.pl przetwarza dane Użytkownika, w tym numer IP, w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik, dodając ogłoszenie oświadcza, iż zgadza się na przekazanie adresu e-mail oraz danych umożliwiających jego identyfikację (IP, host, cookie), organom uprawnionym, a także w uzasadnionych przypadkach przekazania adresu e-mail osobie/firmie, na której szkodę działa Użytkownik.
 8. Użytkownik powinien zadbać o to, aby nagłówki ogłoszeń jak najtrafniej oddawały charakter ogłoszenia, były związane z jego treścią oraz nie zawierały zbędnych znaków interpunkcyjnych. Treść ogłoszenia nie powinna być wprowadzana wyłącznie wielkimi literami. Zabrania się zamieszczania numeru telefonu w tytule ogłoszenia.

POWIADOMIENIA

 1. Z Powiadomień mogą bezpłatnie korzystać wszyscy Użytkownicy serwisu ogłoszenia (posiadający konto na Nashapolsha.pl lub nie).

ZASADY DODAWANIA OGŁOSZEŃ

 1. Ogłoszenia muszą zostać przyporządkowane do odpowiedniej kategorii, zgodnie z treścią ogłoszenia.
 2. Użytkownikom, zabrania się umieszczania ogłoszeń których:
  • treść ogłoszenia nie odpowiada wybranej kategorii;
  • treść jest niezgodna z normami prawno-etycznymi oraz zasadami współżycia społecznego, obowiązującymi w Polsce;
  • treść nakłania odbiorcę do użytkowania/kupowania/obrotu przedmiotami/usługami prawnie zakazanymi;
  • treść narusza zasady estetyki i dobrego smaku (dotyczy także nazw używanych w adresach e-mail, www a także zdjęć i filmów załączanych do ogłoszeń);
  • treść ogłoszenia została wielokrotnie dodana w tej samej lub innych kategoriach (również w przypadku nieznacznej zmiany tekstu w poszczególnych ogłoszeniach);
  • treść ogłoszenia oferuje pracę w charakterze: – odbierania e-maili reklamowych – wypełniania ankiet przez internet – zapisywania się do programów partnerskich z linkami/numerami referencyjnymi;
  • treść ogłoszenia oferuje pracę w charakterze: modelki/tancerki/statysty, zawierająca tylko adres e-mail;
  • treść obraża, komentuje usługi, firmy, osoby;
  • treść reklamuje serwisy konkurencyjne, strony pośredniczące w sprzedaży usług itp.;
  • treść promuje wyłącznie strony internetowe, sklepy internetowe, blogi;
  • treść oferuje sponsoring, odpłatne usługi seksualne
  • treść ogłoszenia zawiera ciągi powtarzających się znaków i cyfr;
  • treść namawia do podjęcia pracy w danej firmie lub organizacji, a w danych kontaktowych tego ogłoszenia nie znajdują się informacje pozwalające zidentyfikować daną firmę tj.: pełna nazwa firmy, NIP, imię i nazwisko osoby dodającej ogłoszenie, adres siedziby;
  • treść wyraźnie proponuje bądź w jakikolwiek sposób sugeruje wynajem pokoju lub nieruchomości w zamian za usługi seksualne;
  • cena ogłoszenia jest rażąco zaniżona.

 

 1. W kategorii “Praca”:
  • firma umieszczająca ogłoszenie o zatrudnieniu ma obowiązek podania numeru NIP,
  • zabrania się umieszczania ogłoszeń dotyczących świadczenia usług seksualnych, erotycznych i towarzyskich,
  • administracja portalu Nashapolsha.pl zastrzega sobie możliwość usuwania ogłoszeń o niskiej wiarygodności.

W kategorii “Praca” (dotyczy firm i instytucji zajmujących się pośrednictwem pracy, doradztwem personalnym, rekrutacyjnym i konsultingowym):

 • w/w firmy i instytucje mają obowiązek dodawać ogłoszenia do serwisu tylko i wyłącznie za pośrednictwem panelu, do którego dana firma lub instytucja otrzymuje indywidualny login i hasło;
 • W kategorii “Praca” – Ogłoszenia premium nie mogą być zamieszczane oferty z branży około erotycznej, ani ogłoszenia stanowiące reklamę firmy.
  • Jedno dodane ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego oferowanego stanowiska.
  • Akceptowane jest ogłoszenie, w którym rekrutowane są osoby na jedno stanowisko do wielu oddziałów danej firmy.
  • W ogłoszeniu należy podać miejscowość, w której będzie wykonywana praca.
  • W każdym ogłoszeniu premium może znaleźć się maksymalnie dwa zdjęcia jedno w opisie wakansie drugie w logo firmy .
  • W rubryce “stanowisko” należy wpisać tylko nazwę konkretnego stanowiska (dodatkowe informacje, takie jak miejsce zatrudnienia czy opis atrakcyjności firmy będą usuwane).
  • Dodając ogłoszenie przez firmę należy wpisać nr NIP, ogłoszenia dodawane w imieniu firmy bez podanego numeru NIP będą blokowane.
  • Zablokowanie ogłoszenia z powodu nieprzestrzegania regulaminu nie uprawnia do zwrotu poniesionych kosztów.
  • pl zastrzega sobie możliwość moderacji w celu zwiększenia czytelności i wiarygodności ogłoszenia.
 1. Użytkownik może dodać ogłoszenie o wybranym przez siebie charakterze:
 • Ogłoszenie podstawowe – bezpłatne
 • Ogłoszenie standardowe – opłata wynosi 7 zł/ 7 dni
 • Ogłoszenie premium – opłata 12 zł/ 7 dni

Szczegóły dotyczące pakietów znajdują się pod adresem: https://nashapolsha.pl/product-category/job-package/

 

 1. Ogłoszenie standardowe i premium: czas publikacji ogłoszenia premium to 7 dni od momentu zaksięgowania wpłaty.
 2. W przypadku zbliżającego się zakończenia pakietu premium, użytkownik otrzyma indywidualne powiadomienie i możliwość przedłużenia pakietu premium.
 3. Administracja portalu Nashapolsha.pl zastrzega sobie możliwość usuwania ogłoszeń niepełnych, ogólnikowych i tych o niskiej wiarygodności.
 4. Aby dodać zdjęcie do serwisu Nashapolsha.pl Użytkownik musi posiadać do niego prawa autorskie.
 5. W przypadku złamania co najmniej jednego z wyżej wymienionych punktów regulaminu, portal Nashapolsha.pl zastrzega sobie możliwość zablokowania konta użytkownika jak i ogłoszeń. W przypadku blokady ogłoszeń płatnych, użytkownik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu wniesionej wpłaty.
 6. W sytuacji, w której jedno ogłoszenie łamie regulamin – blokowane są wszystkie ogłoszenia Użytkownika. Jeśli na koncie wciąż dodawane będą ogłoszenia łamiące regulamin – portal Nashapolsha.pl ma prawo zablokować dane konto, bez informowania o tym użytkownika, a w konsekwencji także ograniczyć możliwość korzystania z serwisu ogłoszeniowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Portal Nashapolsha.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług.
 2. Przy złożonym systemie informatycznym, działającym w przypadku Portalu Nashapolsha.pl, mogą wystąpić awarie techniczne, spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem.
 3. Nashapolsha.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego i nie zwraca w związku z tym żadnych poniesionych przez Użytkowników kosztów związanych z wadliwym działaniem portalu ogłoszeniowego.
 4. Zablokowanie ogłoszenia z powodu nieprzestrzegania regulaminu nie uprawnia do zwrotu poniesionych kosztów.
 5. Nashapolsha.pl zastrzega sobie prawo do nieodwracalnego zablokowania konta Użytkownika, który dopuścił się wielokrotnego łamania niniejszego regulaminu lub próby jego obchodzenia. W przypadku zablokowania konta, zablokowane zostaną również wszelkie ogłoszenia dodane z tego konta. Portal Nashapolsha.pl nie zwraca kosztów usługi wyróżniania ogłoszeń, w przypadku zablokowania konta użytkownika.
or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account