fbpx

MAZOWIECKIE

Категорії:

У Варшаві визначальним місцем у питаннях, пов’язаних з легалізацією перебування є Департамент іноземців Мазовецького воєводства, який знаходиться за адресою: вул. Маршалковська 3/5 (ul. Marszałkowskiej 3/5)


Саме тут ви можете отримати, наприклад, роз’яснення з питань щодо дозволу на тимчасове проживання, на отримання громадянства, на отримання статусу резидента ЄС. У Департаменті, окрім цього, вирішуються питання, які стосуються продовження чи оновлення віз, запрошення, зміни дозволу на проживання, видача чи обмін проїзного документа іноземця, реєстрації права на проживання або отримання статусу постійного резидента Європейського Союзу.
Офіс працює в понеділок з 10.00 до 17.30, у вівторок, четвер і п’ятницю з 8.00 до 15.00. Управління не приймає відвідувачів по середах.

Путівник по Управлінню або де можна скласти пакет документів у конкретній справі

Додаткову інформацію з цих питань можна також отримати за телефонами: (22) 695 67 70 (22) 695 67 73
За номерами телефонів (22) 695 67 61 або (22) 695 67 64 можна записатись на подачу необхідної для вас заяви на конкретну дату і час.
Із запитаннями, які стосуються вимог щодо заповнення таких клопотань можна звернутись, написавши листа на електронну пошту: 
legalizacjapobytu@mazowieckie.pl 
УВАГА! В електронному листі необхідно надати номер телефону, за яким з вами зможуть сконтактуватись працівники Управління. Якщо інформація стосується справи, яка вже розглядається, варто надати її номер, яка починається з літер WSC II.
Оскарження рішення про відмову в отриманні права на проживання, дозволу на поселення чи отримання статусу довгострокового резидента ЄС, необхідно подати до канцелярії – кімната №6 – навпроти охорони. Лист потрібно відправити на наступні адреси:
Szef Urzędu ds. Cudzoziemców
Koszykowa 16
00-564 Warszawa
Za pośrednictwem:
Wojewoda Mazowiecki
ul. Marszałkowska 3/5
Warszawa
Увага! Протягом 7 днів після подачі апеляції, аби з’ясувати її подальшу долю та результат, необхідно зателефонувати за номерами: (695) 22 67 70 


Запрошення. партер, віконечко 9 (номерок з буквою G)
Роз’яснення та відповіді на усі запитання, які стосуються запрошень можна також отримати за телефонами: (22) 695 65 61, (22) 695 68 38


Продовження візи, зміна карт побиту, заміна чи видача польського проїзного документу для іноземця – партер, кабінет 19
Отримати консультацію з цих питань можна за номерами: (22) 695 67 65 (22) 695 67 85 або надіславши листа на електронну пошту за адресою: 
atuleja@mazowieckie.pl


Легалізація перебування громадян Європейського Союзу – Департамент легалізації перебування, кабінети 42-43.
Консультації щодо легалізації громадян Європейського Союзу надають також за номером (22) 695 67 52
Увага! Заява на отримання статусу резидента Європейського Союзу складається особисто. В інших випадках, якщо іноземець не може скласти заяву в Управлінні, йому надається дві можливості:
– Скласти документи у Канцелярії Воєводства Мазовецького, пл. Банкова
3/5, кімната 39, вхід B (Biurze Podawczym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Bankowy 3/5, pokój 39).
Години прийому: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до16:00.
Увага! Копії документів, які ви подасте до Канцелярії, не будуть звірені з оригіналом.
– Або ж подати документи поштою на адресу:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Spraw Cudzoziemców, Oddział Legalizacji Pobytu,
ul. Marszałkowska 3/5, Warszawa


Система отримання номерків
Для вирішення усіх вищеперерахованих питань у Департаменті для іноземців, необхідно взяти номерок та чекати своєї черги. Для того, аби не розгубитись у системі видачі номерків, є кілька правил.
Будь-хто може взяти тільки один конкретний тип номерка.
Номерок D потрібно взяти у випадку, якщо ви хочете скласти заяву на отримання дозволу на проживання на окреслений час, на поселення або отримання статусу довгострокового резидента ЄС. Перед тим, як взяти номерок D, потрібно мати із собою наступні документи:
• Заповнена заява;
• Документ подорожі чи карту побиту іноземця-заявника;
• У випадку посередництва – дійсне представництво з адресою для кореспонденції та підписом іноземця, відповідно до зразку підпису в документах подорожі;
• У випадку більш, ніж одного посередництва, необхідне підтвердження, що посередник є компетентним в обслуговуванні кожної конкретної справи.
Номерок В береться у випадку, якщо вам потрібно отримати ваше рішення.
Номерок С – у випадку, коли вам необхідно зробити карту побиту (дозвіл на проживання).
Номерок W береться у випадку, коли вам потрібно підтвердити факт подачі заяви на дозвіл на проживання протягом окресленого періоду часу, дозвіл на поселення або отримання статусу резидента ЄС.
Щоб взяти номерки В і С необхідно мати:
– Інформацію про дату отримання рішення чи карти побиту;
– Проїзний документ або карту побиту.

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
www.mazowieckie.pl
Wydział Spraw Cudzoziemców
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa

pokój 38

 22 695 65 75
 22 695 66 03

URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
http://udsc.gov.pl
ul. Taborowa 33,
00-564 Warszawa
Informacja telefoniczna dotycząca legalizacji pobytu w dni robocze (oprócz środy) w godz. 10.00-15.00
 
tel. 22 6017514
e-mail: 
legalizacjapobytu@udsc.gov.pl

KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa
tel. 22 5512400 wew. 4101
e-mail: 
joanna.jalosinska@kuratorium.waw.pljjalosinska@gmail.com

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY:

OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W WARSZAWIE
ul. Lindleya 16
00-973 Warszawa
tel. 22 4251194
 
fax. 22 4355092
e-mail: 
kancelaria@warszawa.pip.gov.pl

PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIA
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
tel. 022 6947535
fax: 22 6947234
e-mail:
 bprt@kprm.gov.pl
http://rownetraktowanie.gov.pl

RZECZNIK PRAW DZIECKA
www.brpd.gov.pl
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
tel. 22 5836600
dziecięcy telefon zaufania: 800121212
e-mail:
 rpd@brpd.gov.pl

RZECZNIK PRAW OBYWTELSKICH
www.rpo.gov.pl
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
tel. 22 5517700
fax: 22 8276453
e-mail:
 biurorzecznika@brpo.gov.pl

STRAŻ GRANICZNA:

KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
tel. 22 5004000

NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
ul. 17 Stycznia 23 
02-148 Warszawa
tel. 22 5003301
 
fax: 22 5003700
e-mail:
 nadwislanski@strazgraniczna.pl
www.nadwislanski.strazgraniczna.pl
Telefon interwencyjny 800422322

ORGANIZACJE

IOM Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji
www.iom.pl
ul. Mariensztat 8
00-302 Warszawa
tel. 22 538 91 03
e-mail:
 iomwarsaw@iom.int 

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców (UNHCR)
www.unhcr.pl
al. Szucha 13/15 lok. 17
00-580 Warszawa
tel. 22 6286930
fax: 22 6256124
e-mail:
 polwa@unhcr.org

Caritas Polska
Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom
www.caritas.pl
Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
Warszawa 01-015
tel. 22 3348522; 22 3348527 

Centrum Edukacji Obywatelskiej
www.ceo.org.pl
ul Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa
e-mail:
 ceo@ceo.org.pl

Centrum Integracji Międzykulturowej
http://stowarzyszeniecim.pl
e-mail: stowarzyszeniecim@gmail.com; m.pietrusinska@stowarzyszeniecim.pl; a.bogumil@stowarzyszeniecim.pl

Fundacja Autokreacja 
www.autokreacja.org
ul. Pańska 97
00-834 Warszawa
tel. 022 425 09 68
e-mail:
 katarzyna.luczak@autokreacja.org 

Fundacja dla Somalii
ul. Bracka 18/63
00-028 Warszawa
tel. 22 6580487
fax: 22 6581388
e-mail
biuro@fds.org.pl
Porady prawnikaprawnik@fds.org.pllawyer@fds.org.pl
Porady doradcy zawodowegopraca@fds.org.pljob@fds.org.pl

Fundacja Dzieci Niczyje
www.fdn.pl
Warszawa 03-926
ul. Walecznych 59
tel./fax: 22 6161669, 22 6726586
e-mail:
 walecznych@fdn.pl
Warszawa 03-932
ul. Katowicka 31
tel./fax: 22 6160268; 22 6160314
email:
 fdn@fdn.pl 

Fundacja Forum na rzecz Różnorodności Społecznej
Skrytka pocztowa nr 381
00-950 Warszawa 1
tel. 796378925
e-mail:
 info@ffrs.org.pl 

Fundacja Inna Przestrzeń
www.przestrzen.art.pl
ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa
tel. 22 425 87 47
fax: 22 435 53 47
e-mail:
 inna@przestrzen.art.pl 

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
www.zaginieni.pl; www.bezpiecznapraca.eu
24h Linia Wsparcia 801247070 lub 22 6547070
telefon w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka: 116 000
e-mail:
 biuro@zaginieni.pl

Fundacja MultiOcalenie
ul. Słomińskiego 1/15
00-204 Warszawa
tel./fax: 22 6350898

e-mail: info@multiocalenie.org.pl

Fundacja na rzecz Integracji Zawodowej, Społecznej oraz Rozwoju Przedsiębiorczości VIA 
www.via.org.pl
ul. Długa 44/50 lok. 204
00-241 Warszawa
tel. 22 6355562
fax: 22 6355576
e-mail:
 fundacja@via.org.pl 

Fundacja na Rzecz Studentów Irackich
ul. Niska 3 lok. 13
00-179 Warszawa
tel. 515568856
e-mail: 
 khudair_alendelusy@yahoo.com; jozeph66600@yahoo.com; dilzar_nashwan@yahoo.com

Fundacja Ocalenie
http://fundacjaocalenie.org.pl/
ul. Ordynacka 9/21 (II piętro)
00-364 Warszawa
tel./fax: 22 8285054
e-mail:
 fundacja@ocalenie.org.pl 

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)
www.pcpm.org.pl
ul. Gdańska 3, lok.5
01-633 Warszawa
 
tel. 603608918
fax: 22 8336022
e-mail:
 info@pcpm.org.pl 

Fundacja Rozwoju Oprócz Granic
www.frog.org.pl
tel. 22 4037872; 517459418
ul. Mazowiecka 12/24
00-048 Warszawa
e-mail:
 biuro@frog.org.pl 

Fundacja Sztuki ARTERIA
www.arteria.art.pl
ul. Siennicka 3
04-005 Warszawa
tel. 880628585
fax: 22 2050455
e-mail:
 arteria@arteria.art.pl

Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki
http://swiaty.org.pl
e-mail: fundacja@swiaty.org.pl
tel. 501318949
ul. Gwiaździsta 27/63
01-651 Warszawa 

Fundacja Ternopilska
ul. Narutowicza 32/6
Żyrardów 96-300
tel. 502979088
fax: 46 8548015
e-mail:
 ternopilska@gmail.com

Fundacja TransKultura i Dialog Międzykulturowy
ul. Bernardyńska 11 lok. 49
02-904 Warszawa
tel./fax: 22 252-12-08
www.transkultura.eu 

H.A.I. COM Pomoc Cudzoziemcom
ul. Grójecka 214/3
02-390 Warszawa
tel./fax: 22 4141991
e-mail:
 biuro@hai.com.pl
Oddział Europy i Azji Centralnej tel. 502225734 e-mail: szymanik@hai.com.pl
Oddział Południowo-Wschodniej Azji tel. 508205843 e-mail: hoa@hai.com.pl
Region Afryki
ul. Grójecka 214/3
02-390 Warszawa 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
www.hfhr.pl
ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa
 
tel. 22 8281008; 22 8286996; 22 5564440
fax: 22 5564450
 
e-mail:
 hfhr@hfhrpol.waw.pl

Instytut Spraw Publicznych
www.isp.org.pl
ul. Szpitalna 5 lok. 22
00-031 Warszawa
tel. 22 5564260
fax: 22 5564262
e-mail:
 isp@isp.org.pl

Koło Zainteresowań Kulturą Ormian (KZKO)
www.fundacjaormianska.pl
Spotkania po telefonicznym uzgodnieniu pod adresem:
ul. Krakowskie Przedmieście 62
Budynek Caritasu „KANCELARIA ORMIAŃSKA”
 
tel. 696586108; 509353504
e-mail:
 marta@fundacjaormianska.pl; sekretariat@fundacjaormianska.pl 

La Strada
www.strada.org.pl
skrytka pocztowa nr 5
00-956 Warszawa 10
Telefon zaufania:  22 6289999 (pomoc i porady od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-19.00 oraz w piątek 9.00-14.00; we środy w godzinach 14.00-19.00 dyżur w języku rosyjskim)
tel./fax: 22 6221985
e-mail: 
strada@strada.org.pl 

Fundacja “Nasz wybór”
tel. 22 258-40 18
kom. 727 805 764
ul. Zamenhofa 1
00-153 Warszawa
e-mail: 
nashvybir@gmail.com
www.naszwybor.org.pl

Ośrodek Migranta Fu Shengfu
http://migrant.pl
ul. Ostrobramska 98
Warszawa 04-118
tel./fax: 22 6100252
e-mail:
 osrodek@migrant.pl 

Polska Akcja Humanitarna
www.pah.org.pl
ul. Szpitalna 5/3
Warszawa 00-321
tel. 22 8288882; 22 8289086
fax: 22 8319938
e-mail:
 pah@pah.org.pl 

Polska Fundacja im. Roberta Schumana
www.schuman.pl
al. Ujazdowskie 37/5
Warszawa 00-540
tel. 22 6212161; 22 6217555
fax: 22 6297214
e-mail:
 poczta@schuman.org.pl 

Polski Czerwony Krzyż
www.pck.org.pl
ul. Mokotowska 14
00-950, Warszawa
tel.  22 3261286; 22 3261200
fax: 22 628 41 68
e-mail:
 info@pck.org.pl 

Polskie Forum Migracyjne
www.forummigracyjne.org
ul. Szpitalna 5/14
00-031 Warszawa
tel. 22 110 00 85
e-mail: 
info@forummigracyjne.org 

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Międzykulturowych
www.cim.org.pl
ul. Turecka 3/27
00-745 Warszawa
(na spotkania umawiać się mailowo, formularz kontaktowy na stronie)
 

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, CAL
www.cal.org.pl
ul. Paca 40
04-386 Warszawa
tel. 22 1215910, wew. 10, 22 1212301 wew. 10, 22 1197937 wew.10
e-mail:
 grazynab@cal.org.pl; biuro@cal.org.pl 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
www.interwencjaprawna.pl
ul. Siedmiogrodzka 5/51
01-204 Warszawa
tel. 22 6215165
e-mail:
 interwencja@interwencjaprawna.pl 

Stowarzyszenie Vox Humana
www.voxhumana.pl
ul. K. Promyka 5/162
01-604 Warszawa
fax: 22 8496943 

Strefa WOLNOSŁOWA
http://strefawolnoslowa.pl
ul. Goławicka 4/40
03-550 Warszawa
tel. 600660364
e-mail: 
info@strefawolnoslowa.pl 

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
www.wcpr.pl
ul. Lipińska 2
01-833 Warszawa
tel. 22 5997146; 22 5997147; 22 5997148
e-mail:
 agata.kaczmarska@wcpr.pl 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
www.klinika.wpia.uw.edu.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-027 Warszawa
tel./fax: 22 51628318

0 Comments

Leave a reply

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account