fbpx

Дозвіл на роботу в Польщі


Дозвіл на роботу є документом, який дає право іноземцеві легально працювати в Польщі, за умови, що віза іноземця або дозвіл на тимчасове проживання дозволяють виконувати роботу в Польщі.

Читайте також: Польські аграрії влаштовують акції протесту на польсько-українському кордоні

В дозволі позначається дані суб`єкта, що доручає виконання роботи, посада іноземця, або тип роботи, яку іноземець повинен виконувати. Робота вважається законною тільки тоді, якщо іноземець виконує ту роботу, яка була вказана в дозволі.

Це означає, що коли іноземець хоче змінити роботу (тобто: роботодавця, або місце роботи, або галузь), в яких він працює, повинен отримати новий дозвіл. Однак  це не стосується ситуації, коли сталися лише зміни в місцеперебуванні чи місці проживання, назві або організаційно-правовій формі діяльності вашого роботодавця, а також коли відбулося поглинання підприємства, на якому ви працюєте, або його частини, іншим роботодавцем. Окрім того, слід пам’ятати, що роботодавець може доручити іноземцеві виконання роботи іншого характеру або на іншому робочому місці чи іншій посаді, які не відповідають вказаному у дозволі, за умови, що будуть дотримані всі інші вимоги, виписані в дозволі на роботу. Однак сумарний період виконання іншого виду роботи не може перевищувати 30 днів упродовж календарного року.

Читайте також: Генеральне консульство Польщі у Львові припинило приймати заявки на отримання карти поляка

Дозвіл діє протягом строку, на який його видано. Термін дії дозволу повинен знаходитися в документі. Дозвіл на роботу потрібний, як для прийняття на роботу на підставі трудових договорів, так і на підставі цивільно-правових договорів. Дозвіл видає воєвода відповідно до місцеперебування/ місця проживання роботодавця.

Читайте також: Польща оновила правила перетину кордону українцями

Та навіть при наявності дозволу на роботу ви не можете працювати легально, якщо перебуваєте в Польщі на підставі:  візи, що була видана  з туристичною метою; візи, виданої на підставі надання статусу тимчасової охорони; візи, виданої для в’їзду на територію Польщі з гуманітарних причин, з огляду на інтереси держави або її міжнародні зобов’язання, a також, коли ви маєте дозвіл на тимчасове перебування, наданий із метою короткотермінового перебування (на підставі ст. 181 абз. 1 Закону «Про іноземців»). Для того щоб мати право працювати в Польщі, такі особи повинні клопотати про робочу візу або про дозвіл на тимчасове перебування, видане у зв’язку з виконанням роботи.

Дозвіл на роботу видається на конкретного іноземця. У документі вказується:

суб’єкт, який доручає виконання роботи, простіше кажучи роботодавець(у випадку трудового договору), замовник(у випадку договору підряду);

посада або вид виконуваної роботи;

мінімальна заробітна плата, яку може отримувати іноземець що працює на зазначеній у дозволі посаді;

тривалість робочого часу;

термін на який видано дозвіл.

У випадку відрядження на виконання роботи в Польщі в дозволі вказується також суб’єкт, до якого відряджено працівника, а коли дозвіл стосується роботи у статусі тимчасового працівника – зазначається роботодавець, на котрого безпосередньо працюватиме тимчасовий працівник.

Дозвіл на роботу видається на визначений термін – не більше 3 років, але може бути продовжений. Для цього роботодавець має подати письмову заяву: не раніше, ніж через 90 днів, та не пізніше, ніж за 30 днів до дня закінчення терміну дії попереднього дозволу. Варто наголосити, що в той час, як триває процедура розгляду заяви про продовження дозволу на виконання роботи, іноземець може працювати на раніше встановлених засадах, але виключно за умови, що заява про продовження дозволу на роботу в цього ж роботодавця і на тому самому робочому місці була подана у встановлений строк і не мала якихось формальних помилок або формальні помилки були виправлені своєчасно. Тоді робота іноземця вважається легальною з дня подання заяви до дня, коли рішення про продовження дозволу на роботу буде прийняте остаточно. Та не забувайте, що весь цей час ви мусите мати документи, що підтверджують легальне перебування на території Польщі.

Існує кілька дозволів на роботу. Коли іноземець:

виконує роботу на підставі трудового договору, або цивільно-правових договорів з працедавцем, що проживає, або знаходиться в Польщі – у цьому випадку іноземець отримує дозвіл на роботу типу А;

у зв`язку з виконанням функцій члена правління підприємства\товариства перебуває в Польщі в періоді, який перевищує в сумі 6 місяців упродовж наступних 12 місяців – іноземець отримує тоді дозвіл на роботу типу В;

виконує роботу в іноземного працедавця i відряджений до Польщі на період довший ніж 30 днів в календарному році до відділу або установи іноземного працедавця – іноземець отримує тоді дозвіл на роботу типу С;

виконує роботу в іноземного працедавця, який не має організованої діяльності в Польщі(установа праці, відділ) і є направлений до Польщі з метою реалізувати послугу на експорт, тобто тимчасову або одноразову послугу – іноземець отримує в такому випадку дозвіл на роботу типу D.

дозвіл на роботу типу E зустрічається дуже рідко, стосується решти ситуацій, яких не вдається класифікувати згідно з дозволами типу A-D.

Дозвіл на роботу типу А – це тип дозволу, з яким найчастіше мають справу іноземці. Видається за умови, що іноземець відповідає двом вимогам:

Рівень заробітної плати іноземця не може бути нижчий від рівня зарплати працівників, які виконують подібного роду роботу або працюють на подібних за функціональними обов’язками посадах;

Роботодавець додає до заяви про видання дозволу на роботу для іноземця інформацію старости про відсутність можливості вирішення кадрових проблем роботодавця місцевими трудовими ресурсами, що внесені до реєстру безробітних і тих хто шукає роботу, або про негативні результати набору, який для роботодавця провів відповідний орган. Часто таку інформацію називають «тестом ринку праці». Його проводить, на заяву роботодавця, староста відповідно до основного місця виконуваної іноземцем роботи, а коли таке місце не можна визначити – відповідно до місця знаходження або місця проживання роботодавця. На результати тесту ринку праці треба чекати від 2 до 3 тижнів.

Варто наголосити, що є випадки, коли проведення тесту ринку праці не потрібне для отримання дозволу на виконання роботи. Тож у кожному разі варто перевіряти чи це стосується конкретного випадку. Найчастіше це стосується випадків, коли:

професія, за якою має працювати іноземець, або вид роботи, яку він має виконувати, внесені до переліку професій і виду робіт, щодо яких видачі дозволу на роботу не вимагається інформації від старости. Такий список не є постійним і його визначає воєвода відповідно до основного місця виконання роботи. Варто зайти на інтернет-сторінку Воєводської адміністрації, на території відання якої знаходиться ваше основне місце виконання роботи, та перевірити – чи на посаду (за спеціальністю), на яку ви маєте бути працевлаштовані, потрібна інформація від старости;

воєвода видає рішення про продовження дозволу на роботу для того самого іноземця і на тій самій посаді;

громадяни Вірменії, Білорусі, Грузії, Молодови, Росії або України виконують роботи по догляду за хворими/людьми похилого віку/дітьми або роботу по господарству (хатню роботу) на замовлення фізичних осіб у домашніх господарствах;

громадяни вищезазначених держав упродовж не менше трьох місяців безпосередньо перед поданням заяви про видання дозволу на роботу виконували роботу для того самого суб’єкта і на тій самій посаді на підставі договору, укладеного в письмовій формі відповідно до зареєстрованої декларації про намір надання роботи іноземцеві. Додатковою вимогою є пред’явлення зареєстрованої декларації та договору, а також документів, що підтверджують сплату внесків на соціальне страхування.

Інші принципи передбачено у випадку видання дозволів на роботу типу B. Суб’єкт, членом правління якого має бути іноземець, повинен підтвердити:

що в податковому році, який передував поданню заяви, отримав доходи в розмірі не менше 12-кратної середньої місячної зарплати у воєводстві станом на третій квартал року, який передував поданню заяви. А також працевлаштовував на підставі безстрокового договору й на повну ставку впродовж щонайменше року, що передував поданню заяви, не менше двох працівників, на яких не поширюється в обов’язковому порядку вимога наявності дозволу на роботу, або

має у своєму розпорядженні засоби чи здійснює заходи, спрямовані на виконання в майбутньому вимог, зазначених у попередньому пункті, зокрема шляхом реалізації діяльності, яка сприятиме зростанню інвестицій, трансферту технологій, впровадженню корисних інновацій або створенню робочих місць.

Дозвіл на роботу діє тільки протягом визначеного часу, але не більше 3 років. У випадку іноземців, які виконують функції в правліннях товариств, де на момент подачі заяви на отримання дозволу працює більш ніж 25 осіб, воєвода може видати дозвіл на строк, що не перевищує 5 років

Хоча закон вказує, за який період часу може бути надано дозвіл на роботу, воєвода у своєму розгляді заяви може скоротити строк, на який видані дозволи на роботу в даному воєводстві. Строк дії дозволу на роботу може відрізнятися в залежності від воєводства.

За оформлення/видання дозволу на роботу стягується оплата, яка у випадку виконання роботи впродовж терміну, що не перевищує трьох місяців, становить 50 злотих. Натомість, якщо дозвіл на виконання роботи видається на термін, що перевищує три місяці, оплата стягується в розмірі 100 злотих. Коли подається заява на оформлення/видання дозволу типу D («Д»), оплата становить 200 злотих. Якщо йтиметься про оформлення/видання продовження дозволу на роботу, то розмір стягуваної оплати становитиме половину від вищевказаних сум, відповідно до типу дозволу та терміну, на який він видається.

Фото ілюстративне


Новини партнерів

0 Comments

Leave a reply

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account