fbpx

Техніка безпеки, формальність чи життєво важлива необхідність?

Блог:

Публікація від автора: Маргарита Тарковська

Проходження навчання з охорони здоров’я, техніки безпеки та гігієни праці (скорочення польською ВНР) – обов’язкова умова для початку роботи в Польщі. Не варто з цим легковажити, бо на кону людське здоров’я, а часто й життя.

Згідно з польським трудовим законодавством існують два види навчання ВНР: вступне та періодичне.

Без вступного інструктажу працівник не може розпочати роботу. З іншого боку на працедавця покладений обов’язок організувати й провести навчання з техніки безпеки праці для своїх працівників. Перше, вступне навчання роботодавець зобов’язаний провести ще перед тим, як працівник розпочне працю.

Отримати інструктаж ВНР мають всі працівники, незалежно від посади та типу виконуваної роботи. Це зобов’язання поширюється також на осіб, які працюють на основі цивільно-правових договорів (злеценя, о дєло), практикантів і самого роботодавця, але в цих випадках зобов’язання носить більш рекомендаційний характер, ніж обов’язковий.

Згідно з Трудовим Кодексом, працівника, в якого не має необхідних кваліфікацій чи навичок, достатньої знайомості положень і правил безпеки та гігієни праці, забороняється допускати до роботи.

Вступне навчання складається з загального та посадового інструктажу. Під час загального, працівник ознайомлюється з положеннями Кодексу Праці та Статуту фірми (за наявності), правилами надання першої допомоги. Час інструктажу не може бути меншим за 90 хв.

Посадовий інструктаж відбувається безпосередньо на робочому місці. Працівник ознайомлюється на практиці з методами безпечного виконання роботи та небезпеками, що виникають при її виконанні, а також способами захисту від них. Тривалість такого навчання залежить від професійної підготовки працівника, стажу, типу роботи та ступеню небезпеки.

Періодичні навчання проводяться вже в процесі виконання праці, через певні проміжки часу. Полягають на систематизації раніше набутих знань про охорону праці та ознайомленні з новими правилами. Частота цих навчань залежить від типу та умов виконуваної праці. Може проводитися у формі курсу, семінару або скерованої самоосвіти.

Чи можливе звільнення від навчання?

Особи, які в терміні до 6 або 12 місяців пройшли періодичне навчання, необхідне для визначених посад і предмет навчальної програми відповідає програмі підготовки, що застосовується на новій посаді – звільняються від навчання. Також звільняються особи, які мають документальне підтвердження про проходження потрібного навчання в іншого працедавця і пред’являть актуальний сертифікат.

Від вступного навчання звільнення неможливе!

Проходження навчання працівником має бути оформлене в письмовій формі та зберігатися в його особовій справі. Підтвердженням про проходження вступного навчання є підпис працівника на відповідному формулярі. Періодичне ж навчання підтверджується сертифікатом, виданим організатором навчання у разі позитивного результату іспиту.

Згідно з положеннями Трудового Кодексу, всі тренінги та навчання повинні відбуватися протягом робочого часу. Навчання поза межами нормального робочого часу розглядається як понаднормова робота.

Суттєва річ: якщо працівник іноземець, якою мовою проводиться навчання? На працедавця в Польщі покладений обов’язок організувати навчання ВНР мовою зрозумілою працівнику, або простіше – за участю перекладача. Крім того, навчальні документи мають бути двомовними, щоб не було сумніву, чи дійсно працівник розумів зміст підписаного ним документу.

0 Comments

Leave a reply

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account