fbpx

Маєш дитину шкільного віку? І хвилюєшся як буде з навчанням у Польщі ?


              Відразу скажу, що хвилюватись не треба. Дитину українців або інших іноземців (дєтско цудзозємске) дуже просто записати до польської школи. Вірніше буде сказати, що дитину зобов’язані взяти до школи за місцем проживання сім’ї. Навіть якщо ви не будете мати необхідних документів, Вашу дитину візьмуть до школи на підставі співбесіди з директором. Більше того, згідно польського законодавства, кожна дитина що проживає на території Польщі віком від 7 до 18 років зобов’язана відвідувати навчальний заклад. Якщо цього не відбудеться, батьки або опікуни понесуть покарання аж до позбавлення батьківських прав.

Читайте також: Польський подарунок з українським акцентом

      Перелік  документів  необхідних для школи дещо різниться в залежності від конкретної школи. Основні документи такі:

  • свідоцтво про народження;
  • табелі попередніх навчальних років;
  • довідка зі школи про те, скільки навчальних років провчилась дитина і який клас закінчила.

      У деяких школах  вимагають нотаріально посвідчений переклад цих документів. І варто подбати про це заздалегідь тому що, на Україні це коштуватиме 180-200 гривень за один документ (не залежно від величини тексту), а в Польщі – 420 гривень (70 злотих) через тлумача присєнглего.

Читайте також: У Польщі з 1 вересня збільшаться тарифи на водопостачання

   Також ( в залежності від школи) можуть попросити ксерокопію візи чи іншого документу, що підтверджує легальність вашого перебування на території Польщі.

Читайте також: Четверо українців стали лауреатами нагороди Форуму співпраці та діалогу Литва-Польща

Не буде зайвим декілька фото, медична довідка (для виїду за кордон), характеристика з попередньої школи. Але це не є обов’язковим.

       В Польщі навчання є безкоштовним. Найбільші витрати, з якими мусять рахуватися батьки, – це кошти на придбання підручників. У Польщі діти користуються не бібліотечними книгами, а підручниками, які належать їм. Список обов’язкових підручників встановлює директор школи, загалом покупка коштуватиме 200–600 злотих за навчальний рік. Ці книги можна придбати значно дешевше, купуючи вже вживані. Діти деяких навчальних років мають підручники задарма. Також  потрібно придбати шкільне приладдя та форму для занять фізкультури.

У школах функціонують їдальні, де Ваша дитина зможе пообідати. Вартість обіду 3,50 злотих. Є групи продовженого дня ( світлиці), різноманітні гуртки (кулка). Дитина може перебувати в школі від 8.00 год. до 17.00 год.( це зручно для працюючих батьків). І не хвилюйтеся на рахунок мовного бар’єру, діти іноземців безкоштовно отримують  додаткові індивідуальні заняття з польської мови.

         Хотілося б особливу увагу приділити вибору житла… Не секрет, що з метою економії батьки часто, спільно з іншими, орендують одне житло для декількох сімей чи багатьох осіб. В такому випадку дитина не має затишного місця для виконання домашніх завдань, необхідного особистого простору. А належні умови проживання мають велике значення для швидкої адаптації вашої дитини в новому оточенні, в іншій країні.

      Поруч з цим, в освітянській системі Польщі існує альтернатива, якщо Ви вважаєте, що кращий вибір школи для Вашої дитини – це школа з українською мовою навчання, де предмети зазвичай викладаються і по-польськи, і по-українськи. Таких комплексів з українською мовою навчання у Польщі є п’ять: у Перемишлі (Підкарпатське воєв.), Бартошицях і Ґурові-Ілавецькому (Вармінсько-Мазурське), Білому Борі (Західнопоморське) й Лігниці (Нижньосилезьке). Майже всі мають гуртожитки. Черговий плюс цих шкіл – в останні роки в них є вільні місця, отже, вони зацікавлені новими учнями (чого не можна сказати про частину шкіл у великих містах). Якщо Ви бажаєте відправити свою дитину туди – варто зв’язатися з дирекцією, там допоможуть з оформленням необхідних документів.

             От, напевно і все, що стосується попередніх приготувань.

 

           Ймовірно ви вже чули про реформу польської шкільної освіти?

 Вона буде проходити в декілька етапів. Заявлені зміни в освіті не є революційно нові,  в значній мірі це повернення до попередньої системи.

   Міністр освіти Польщі, пані Анна Залевська, 27 червня 2016 року офіційно оголосила наступну інформацію:

 

                                Зміни в польських школах з 2017 року.

Основна зміна – ліквідація гімназій, введення 8-класів основної (подставової) школи і 4-річної середньої школи (ліцеум). Це тягне за собою нову  навчальну програму. Класи I-IV будуть користуватися базовою навчальною програмою, а класи рівня V-VIII – програмою середньої школи. Перехідним етапом буде IV клас. Злагоджений перехід має бути забезпечений тими ж самими викладачами, які займалися з дітьми в класах I-III.

 

                           Як  буде виглядати реформа на практиці.

      Першими, кого будуть стосуватися зміни, будуть I і VII класи (осінь 2017) . Для старіших класів нічого не зміниться. Логістичні труднощі будуть на протязі перших трьох перехідних років. Це означає що навчання основної школи від сьомого класу буде проходити в приміщеннях гімназій. Ще одна трудність полягає в тому, що в 2019/2020 навчальних роках в середніх школах буде подвійна кількість дітей – випускники початкової школи VIII класу і випускники зникаючих гімназій.

Зміни також відбудуться у середніх школах. Крім 4-річних ліцеїв учні будуть  мати на вибір:  5-річних технікум та двоступеневі галузеві школи, замість сьогоднішніх професійних шкіл (викладання в них почнеться восени 2017 року).

 В ліцеях, до появи перших випускників «нових» подставувек (2019/2020 навчальний рік), заняття будуть проводитися у відповідності до попередньої навчальної програми.

           До першого класу школи подставовей обов’язково мають йти діти, яким виповнилось 7 років. Шестилітні діти теж мають право (за бажанням) розпочати навчання в першому класі.

 Якщо батьки шестилітньої дитини не впевнені чи вагаються стосовно готовності їхньої дитини до навчання в першому класі, вони можуть проконсультуватися у психологічно-педагогічного фахівця.

 Дитина народжена в 2009р , яка провчилася в першому класі, має можливість продовжити навчання в першому класі початкової школи в 2016/2017 навчальному році, для цього батьки заповнюють відповідну заяву.

 

         Як буде організована реформа, і які наслідки принесе, ми зможемо оцінити після її введення. З одного боку, любі зміни викликають занепокоєння, з іншого боку – це  лише відновлення моделі, яка існувала на протязі багатьох років.


Новини партнерів

0 Comments

Leave a reply


              Od razu powiem, że martwić się nie należy. Dziecko Ukraińców albo innych cudzoziemców (dziecko cudzoziemskie) bardzo prosto zapisać do polskiej szkoły. Bardziej prawidłowo będzie powiedzieć, że dziecko zobowiązane wziąć do szkoły za miejscem zamieszkania rodziny. Nawet jeśli nie będziecie mieć niezbędnych dokumentów, Wasze dziecko wezmą do szkoły na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z dyrektorem. Więcej tego, zgodnie prawa polskiego, każde dziecko co mieszka na terytorium Polski wiekiem od 7 do 18 lat zobowiązane odwiedzać edukacyjny zakład. Jeśli tego nie odbędzie się, rodzice albo kuratorzy poniosą ukaranie aż do pozbawienia rodzicielskich praw.

Читайте також: Польський подарунок з українським акцентом

      Listę  dokumentów  niezbędnych dla szkoły nieco różni się w zależności od konkretnej szkoły. Główne dokumenty takie:

  • świadectwo o urodzeniu;
  • tabele poprzednich edukacyjnych lat;
  • zaświadczenie ze szkoły o tym, ile edukacyjnych lat oduczyło się dziecko i którą klasę ukończyło.

      W niektórych szkołach  wymagają notarialnie poświadczone tłumaczenie tych dokumentów. I warto zatroszczyć się o tym zawczasu ponieważ, na Ukrainie to będzie kosztowało 180-200 hrywien za jeden dokument (nie zależnie od wielkości tekstu), a w Polsce – 420 hrywien (70 złotych) przez tłumacza przysięgłego .

Читайте також: У Польщі з 1 вересня збільшаться тарифи на водопостачання

   Również ( w zależności od szkoły) mogą poprosić ksero wizy czy innego dokumentu, co potwierdza legalność waszego pobytu na terytorium Polski.

Читайте також: Четверо українців стали лауреатами нагороди Форуму співпраці та діалогу Литва-Польща

Nie będą zbędni kilka foto, medyczne zaświadczenie (dla wyjazdu za granicę), charakterystyka z poprzedniej szkoły. Lecz to nie jest obowiązkowe.

       W Polsce nauczanie jest bezpłatne. Największe koszty, z którymi muszą liczyć się rodzice, – to koszty na nabycie podręczników. W Polsce dzieci korzystają nie bibliotecznymi księgami, a podręcznikami, które należą im. Spis obowiązkowych podręczników ustala dyrektor szkoły, w ogóle kupno będzie kosztowało 200-600 złotych za rok szkolny. Te księgi można nabyć znacznie taniej, kupując już używane. Dzieci niektórych edukacyjnych lat mają podręczniki za darmo. Również  trzeba nabyć szkolne narzędzia i formę dla zajęć wychowania fizycznego.

W szkołach funkcjonują jadalnie, gdzie Wasze dziecko może zjeść obiad. Koszt obiadu 3,50 złotych. Są grupy przedłużonego dnia ( świetlice), rozmaite kółka. Dziecko może przebywać w szkole od 8.00 godz do 17.00 godz ( to wygodnie dla pracujących rodziców). I nie martwcie się na rachunek mownej bariery, dzieci cudzoziemców bezpłatnie otrzymują  dodatkowe indywidualistyczne zajęcia z języka polskiego.

         Chciało się by szczególną uprzejmość okazać wyborowi mieszkania. Nie sekret, że w celu oszczędzania rodzice często, wspólnie z innymi,  wynajmują jedno mieszkanie dla kilku rodzin czy wielu osób. W takim wypadku dziecko nie ma przytulnego miejsca dla wykonania domowych zadań, niezbędnej osobistej przestrzeni. A odpowiednie warunki pobytu mają wielkie znaczenie dla szybkiej adaptacji waszego dziecka w nowym otoczeniu, w innym kraju.

      Razem z tym, w edukacyjnej systemie Polski istnieje alternatywa, jeśli uważacie, że lepszy wybór szkoły dla Waszego dziecka – to szkoła z językiem ukraińskim nauczania, gdzie przedmioty zazwyczaj wykładają się i po polsku, i po ukraińsku. Takich kompleksów z językiem ukraiński nauczania Polska ma pięć: w Przemyśle (woj. Podkarpackie), Bartoszycach i Górowo Iławeckie (woj. Warmiński-Mazurskie), Białym Borze (woj. Zachodniopomorskie) i Legnicy (woj. Dolnośląskie). Prawie wszystkie mają internaty. Kolejny plus tych szkół – w ostatnich latach oni mają wolne miejsca, więc, oni są zainteresowane nowymi uczniami (czego nie można powiedzieć o części szkół w dużych miastach). Jeśli życzycie odprawić swoje dziecko tam – warto związać się z dyrekcją, tam pomogą z załatwieniem niezbędnych dokumentów.

             Oto, na pewno i wszystko, co dotyczy poprzednich przygotowywań.

 

           Prawdopodobnie już słyszeliście o reformie polskiej szkolnej edukacji?

 Ona będzie przechodzić w kilku etapów. Oświadczone przemiany w edukacji nie są rewolucyjnie nowe,  w dużym stopniu to powrót do poprzedniego systemu.

   Minister edukacji Polski, pani Anna Zalewska, 27 czerwca 2016 roku oficjalnie ogłosiła następną informację:

 

                                Przemiany w polskich szkołach z 2017 roku.

Główna przemiana likwidacja gimnazjów, wprowadzenia 8-klas głównej (podstawowej) szkoły i 4-rocznej średniej szkoły (liceum). To ciągnie za sobą nowy program  edukacyjny. Klasy I – IV będą korzystać bazowym edukacyjnym programem, a klasy poziomu V – VIII – programem średniej szkoły. Przejściowym etapem będzie IV klasa. Uzgodnione przejście powinno być zabezpieczone tymiż samymi wykładowcami, które zajmowały się z dziećmi w klasach I – III.

 

                           Jak  będzie wyglądać reforma w praktyce.

      Pierwszymi, kogo będą dotyczyć przemiany, będą I i VII klasy (jesień 2017) . Dla starszych klas nic nie zmieni się. Logistyczne trudności będą na przestrzeni pierwszych trzech przejściowych lat. To oznacza że nauczanie głównej szkoły od siódmej klasy będzie  w pomieszczeniach gimnazjów. Jeszcze jedna trudność polega na tym, co w 2019/2020 edukacyjnych latach w średnich szkołach będzie podwójna ilość dzieci – absolwenci powszechniaka VIII klasy i absolwenci znikających gimnazjów.

Przemiany również odbędą się w średnich szkołach. Oprócz 4-rocznych liceów uczniowie będą  mieć na wybór:  5-rocznych technikum i dwustopniowe branżowe szkoły, zamiast dzisiejszych fachowych szkół (wykładanie do ich zacznie się na jesieni 2017 roku).

 W liceach, do pojawienia pierwszych absolwentów «nowych» podstawówek (2019/2020 szkolny rok), zajęcia będą przeprowadzać się w odpowiedniości do poprzedniego edukacyjnego programu.

           Do pierwszej klasy szkoły podstawowej obowiązkowo powinny iść dzieci, którym wypełniło się 7 lat. Sześcioletnie dzieci też mają prawo (za życzeniem) rozpocząć nauczanie w pierwszej klasie.

 Jeśli rodzice sześcioletniego dziecka są nie pewne, czy wahają się odnośnie gotowości ich dziecka do nauczania w pierwszej klasie, to mogą przekonsultować się u psychologicznie-pedagogicznego fachowca.

 Dziecko narodzone w 2009 roku, które oduczyło się w pierwszej klasie, ma możliwość przedłużyć nauczanie w pierwszej klasie podstawówki w 2016/2017 szkolnym roku, dla tego rodzice wypełniają odpowiednie oświadczenie.

 

         Jak będzie zorganizowana reforma, i jakie skutki przyniesie, potrafimy ocenić po jej wprowadzeniu. Z jednej strony, jakiekolwiek przemiany wywołują niepokój, z innej strony – to  tylko wznowienie modelu, który istniał na przestrzeni wielu lat.


Новини партнерів

0 Comments

Leave a reply

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account