fbpx

Zasady przekroczenia granicy ukraińsko-polskiej


Dzisiaj przy planowaniu podróży do Polski obowiązkowo należy uwzględniać pytania, związane z przekroczeniem granicy ukraińsko-polskiej. To zwłaszcza aktualnie z powodu powiększonej migracji Ukraińców do tego kraju. Dlatego, żeby sztucznie nie przedłużać okres znajdowania się na granicy i nie komplikować paszportowo-celniczej kontroli dla was i waszych rodaków, polecamy  przed wyjazdem do Polski zapoznać się z zasadami i regulaminami przekroczenia granicy.

Читайте також: Німеччина вносить нові зміни до правил перебування вимушених переселенців

Przekroczenie granicy państwowej jest możliwe tylko przez odprowadzone dla tego miejsce, tj. na przygranicznym punkcie (p. tabel.). Również w ramach małego ruchu granicznego nie wolno przekraczać granicy w innym miejscu, niż w przygranicznym punkcie.

 

Читайте також: У Польщі відчутно зростуть тарифи на опалення: як отримати субсидію

Nazwa Przygraniczny punkt Ukrainy Przygraniczny punkt Polski Typ przejścia
1 Дорогуск—Ягодин Ягодин Дорогуск samochodowy
2 Гребенне—Рава-Русская Рава-Русская Гребенне samochodowy
3 Корчёва—Краковец Краковец Корчёва samochodowy
4 Кросценко—Смильница Старява Кросценко samochodowy
5 Зосин—Устилуг Устилуг Зосин samochodowy
6 Медыка—Шегини Шегини Медыка samochodowy i dla pieszych
7 Дорогуск—Ягодин Ягодин Дорогуск kolejowy
8 Гребенне—Рава-Русская Рава-Русская Гребенне kolejowy
9 Грубешов—Владимир-Волынский Владимир-Волынский Грубешов kolejowy
10 Кросценко—Хыров Хыров Кросценко kolejowy
11 Пшемысль—Мостиска Мостиска Пшемысль kolejowy
12 Верхрата—Рава-Русская Рава-Русская Верхрата kolejowy

 

Читайте також: У Польщі легально працює понад 700 тисяч українців

Skończywszy kontrolę w którymś z wymienionych powyżej przygranicznych punktów przepuszczenia na granicy ukraińskiej, dalej was spotkają pracownicy granicznej służby Polski (Straż Graniczna). Do ich obowiązku wchodzi ustalić, w jakim celu i w którym terminie wjeżdżacie do Polski i sprawdzić u was obecność koniecznych dla tego dokumentów.

Więc, przy przekroczeniu granicy ukraińsko-polskiej musicie mieć:

 1. Paszport czy inny ważny dokument wyjazdowy.

Małoletnie osoby, jeśli one są wpisane do paszportu rodziców czy opiekuna, mogą podróżować pod opieką właściciela paszportu. Zapis w rubryce “dzieci” czynią wyjątkowo pracownicy Stołu Paszportowego.

 1. Ważną wizę czy inny ważny dokument, jaki pozwala na wjazd i pobyt do Polski (na przykład, karta pobytu).

W razie tranzytu przez Polskę do innego państwa, wy musicie mieć pozwolenie na wjazd do innego kraju czy zezwolenie na pobyt w innym kraju.

Oprócz bezpośredniego sprawdzenia paszportu i obecności dokumentów, jakie pozwalają na wjazd i pobyt do Polski, z reguły, wasz kontakt z polskim pracownikiem SG będzie wyglądał jako swego rodzaju niewielki wywiad. Jednak nie należy myśleć, że każdego na granicy czeka przesłuchanie. Pracownik SG po prostu zada wam według jego zdania konieczne pytania, a wasze zadanie jest dać na nich wyraźną odpowiedź.

 

W trakcie waszego kontaktu  pracownik SG może prosić was o inne dokumenty:

 1. Dokumenty, jakie potwierdzają cel pobytu w Polsce.

– Praca. Musicie nadać zaproszenie od pracodawcy (Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy), zarejestrowane przez Inspekcję Pracy czy zezwolenie na pracę, załatwione waszym pracodawcą w Urzędzie Wojewódzkim.

Oprócz tego, jeśli już macie umowę o pracę z polskim pracodawcą (czy już pracujecie), należy nadać i tą umowę.

– Turystyka. Was poproszą pokazać albo zarezerwowany pokój w hotelu, albo opłatę wycieczki, bilety na samolot/pociąg.

– Studia. Musicie przedstawić legitymację studencką czy waszą umowę z uczelną (potwierdzenie opłaty studiów).

– Jeśli jedziecie z wizytą, wtedy potwierdzeniem celu podróży będzie zarejestrowane przez Urząd Wojewódzki zaproszenie od waszego polskiego kolegi, krewnego i tp.

Jeśli jesteście właścicielem Karty Polaka, to jesteście zwolnione od nadania dokumentów, jakie potwierdzają cel waszego wjazdu do Polski.

 1. Dokument, jaki potwierdza obecność medycznego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie musi mieć strefę pokrycia – Europa, Schengen czy cały świat, suma pokrycia na jedną osobę – 30 000 euro i rozprzestrzeniać się na okres waszego pobytu w Polsce.

 1. Dostateczne koszty dla przetrwania na pewien czas pobytu i na powrót do kraju pochodzenia

Cudzoziemiec, który wjeżdża do Polski na termin pobytu więcej 3 dni musi mieć środki utrzymywania na pokryciu kosztów pobytu, tranzytu i powrotu do kraju pochodzenia w minimalnym rozmiarze 100 złotych na każdy dzień zaplanowanego pobytu czy jego ekwiwalent w walucie zagranicznej.

Cudzoziemiec, który wjeżdża do Polski dla rozpoczęcia czy przedłużenia studiów na uczelnie, dla uczestnictwa w naukowych badaniach czy warsztatach, musi mieć sumę nie mniej niś 1600 złotych czy jej ekwiwalent w walucie zagranicznej dla pokrycia kosztów na pobyt i wyżywienie na 2 miesiące pobytu w Polsce.

Dokumentami, które potwierdzają obecność kosztów finansowych, mogą być, na przykład:

– Zaświadczenie o obecności środków pieniężnych na koncie, załatwione przynajmniej niż za miesiąc przed wjazdem do Polski.

– Zaświadczenie o stypendium – dla studentów.

Cudzoziemiec nie musi przedstawiać kosztów dla przetrwania czy dokumentów, które potwierdzają możliwość otrzymania takich kosztów, jeśli przekroczenie granicy odbywa się na podstawie:

– wizy dla wykonania pracy;

– wizy dla repatriacji;

– uczestnictwa w procedurze otrzymania azylu czy obrony tymczasowej;

– karty pobyt;

– wizy w celach spełnienia praw, związanych z Kartą Polaka.

Ten wymóg nie rozprzestrzenia się na osoby, które wjeżdżają w związku z  działalnością charytatywną czy w związku z uczestnictwem w operacji ratowniczej.

Taka sama procedura przy przekroczeniu ukraińsko-polskiej granicy was czeka, jeśli spróbujecie skorzystać z zasad małego granicznego ruchu. Przy tym trochę się różnią podstawy  i warunki jej przekroczenia.

Mały graniczny ruch jest formą ulgi przekroczenia granicy dla obywateli dwóch państw, którzy żyją w strefie przygranicznej. W ramach małego granicznego ruchu mieszkańcy strefy przygranicznej mogą regularnie przekraczać ogólną granicę bez wiz dla pobytu w strefie przygranicznej drugiego państwa. Takie podróże mogą mieć socjalne, kulturalne, rodzinne, a także usprawiedliwione ekonomiczne przyczyny (nie będące dochodową działalnością).

Mieszkańcy strefy przygranicznej to osoby, które mają potwierdzone miejsce stałego zamieszkiwania w strefie przygranicznej nie mniej niż 3 lata, a także ich małżonkowie i dzieci (pełnoletnie i małoletnie), które zostają na ich utrzymaniu.

Polska ma umowę z Ukrainą o małym granicznym ruchu, na podstawie którego graniczna strefa włącza 30 km terytorium od ogólnej granicy dwóch państw.

Podstawą przekroczenia granicy w ramach małego granicznego ruchu jest dokument, który nazywa się “pozwolenie”.

Na Ukrainie takie pozwolenie wydaje polski konsul we Lwowie i Łucku.

Dla otrzymania takiego pozwolenia należy podać do konsulatu wniosek i nadać swoje przyczyny częstego przekroczenia granicy w ramach małego granicznego ruchu. Dlatego przy kontroli paszportowej nie należy nadawać dokumenty, jakie potwierdzają cel wizyty do Polski.

Osoby, które zamierzają przekroczyć granicę w ramach małego granicznego ruchu, oprócz ważnego paszportu, muszą nadać polskiemu pracownikowi SG to pozwolenie, a także mieć przy sobie dokument medycznego ubezpieczenia. Ubezpieczenie powinno być ważne na cały okres pobytu za granicą, ale nie mniej niż 14 dni. Minimalna suma ubezpieczenia musi wynosić 20 000 euro.

Przy przekroczeniu granicy, trzeba wiedzieć, że wjeżdżając do Polski, wy przekraczacie również granicę Unii Europejskiej (UE) i strefy Schengen. Przy tym, oprócz sprawdzenia odpowiednich dokumentów, was poproszą przytrzymywać się pewne celnicze zasady  i ustalone w nich ograniczenia, wymagane UE.

Służba Сelna Polski spełnia celniczą kontrolę przy wwozie czy wywożeniu towarów z Polski, terytorium celniczego obszaru Unii europejskiej.

Przy przekroczeniu granicy Polski nie deklarując można wwozić czy wywozić środki pieniężne na sumę ekwiwalentną 10 000 euro gotówką. Ponad tej sumy jest wymagane obowiązkowe pisemne deklarowanie.

Przy wjeździe na terytorium Polski z krajów, które nie wchodzą do UE, macie prawo przewieźć towary bez wpłacenia celnych opłat w ograniczonej ilości i odpowiadające następnym wymogom:

 1. Wy macie prawo przewieźć (importować) tylko te towary, które wieziecie w osobistym bagażu.
 2. Towary niekomercjalnego przeznaczenia dla osobistego korzystania, użytki czy prezenty.
 3. Ogólny koszt towarów nie powinien przekraczać w ekwiwalencie w polskich złotych:

– przy przemieszczeniu naziemnym transportem (pieszo) – ekwiwalent  300 euro;

– przy przemieszczeniu lotniczym, morskim transportem – ekwiwalent  430 euro;

We wskazanych powyżej sumach nie włączają medyczne preparaty dla osobistego użycia, koszt osobistego bagażu. Również pozwala się przewozić paliwo w rozmiarze standardowego paliwowego baka pojazdu,  ale nie więcej 200 litrów i w przenośnej pojemności, ale nie więcej 10 litrów.

Ograniczenia na wwóz towarów:

 1. Tytoniowe wyroby przy transportowaniu powietrzną czy morską drogą (pod warunkiem osiągnięcia 17-rocznego wieku) w ilości:

– 200 papierosów czy

– 100 szt. (cygara wagą nie więcej 3 g./szt) czy

– 50 cygar czy

– 250 g. tytoniu.

 1. Tytoniowe wyroby przy transportowaniu innymi środkami transportu czy pieszo, oprócz powietrznego czy morskiego transportu (pod warunkiem osiągnięcia 17-rocznego wieku) w ilości:

– 40 papierosów czy

– 20 szt. (cygara wagą nie więcej 3 g./szt.) czy

– 10 cygar czy

– 50 g. tytoniu.

 1. Alkoholowe napoje przy transportowaniu powietrzną czy morską drogą (pod warunkiem osiągnięcia 17-rocznego wieku) w ilości:

– 1 litr spirytusowych napojów o zawartości alkoholu powyżej 22 % czy etylowy spirytus z koncentracją spirytusu 80% i powyżej czy

– 2 litry alkoholu i alkoholowych napojów, alkoholowych napojów o zawartości alkoholu powyżej 22 % również

– 4 litry nie igrzystego wina również

– 16 litrów piwa.

 1. Alkoholowe napoje przy ich wwozie innymi rodzajami transportu czy pieszo z wyjątkiem powietrznego czy morskiego transportu (pod warunkiem osiągnięcia 17-rocznego wieku) w ilości:

– 0,5 litra spirytusowych napojów o zawartości alkoholu powyżej 22 % czy etylowy spirytus z koncentracją spirytusu 80% i powyżej czy

– 0,5 litra alkoholu i alkoholowych napojów, alkoholowych napojów o zawartości alkoholu powyżej 22 % również

– 0,5 litra nie igrzystego wina również

– 2 litry piwa.

W razie wwozu większej ilość towaru, niż dozwolono, od Was mogą zażądać opłacić celne opłaty.

Produkty, zabronione dla wwozu na terytorium Polski:

– mięso i wyroby mięsne;

– ser i twarogowe wyroby;

– mleko i nabiał.

Te produkty będą wycofywały się w przypadkach ich ujawnienia przy celniczej kontroli. To związano z niebezpieczeństwem rozpowszechnienia chorób zwierząt i człowieka.

Do Polski nie wolno wwozić narkotyki, preparaty narkotyczne, niektóre medykamenty bez przepisu, broń palną i amunicje, różne trujące, promieniotwórcze i wybuchowe substancje, rośliny z gruntem. Nie wolno wwozić do Polski i wywozić z kraju dowolne przedmioty, które przedstawiają artystyczną i historyczną wartość.

Domowych zwierząt można wwozić tylko przy obecności zaświadczenia o szczepieniach i weterynaryjnego świadectwa międzynarodowego wzorca.

Za przekroczenie celniczych regulaminów jest przewidziana kara grzywną czy kryminalna odpowiedzialność.

Zwróćcie uwagę, że otrzymanie wizy do Polski i dotrzymania celniczych regulaminów przy przekroczeniu granicy nie oznacza, że na pewno wjedziecie i będziecie mieszkać w tym kraju.

Cudzoziemcowi mogą odmówić we wjeździe do Polski, jeśli:

–  nie przedstawi dokumenty dla potwierdzenia celu pobytu;

–  ma podrobiony czy fałszywy wyjazdowy dokument, wizę czy kartę pobytu;

–  nie ma potwierdzenia obecności medycznego ubezpieczenia;

–  wykorzystał maksymalny termin pobytu na podstawie wizy;

– nie ma dostatecznych kosztów dla przetrwania w stosunku do długości i celu zaplanowanego pobytu;

– dane cudzoziemca znajdują się na liście cudzoziemców, pobyt których w Polsce niekonieczny;

– dane cudzoziemca znajdują się w Schengeńskim informacyjnym systemie;

– jego pobyt może przedstawiać niebezpieczeństwo dla społecznego zdrowia, narodowej obrony czy bezpieczeństwa państwa.

Decyzję o odmowie we wjeździe wydaje komendant oddziału SG. W paszporcie cudzoziemca odznacza się odmowa we wjeździe i prawna podstawa wydania takiej decyzji.

Pamiętajcie, że ostateczną decyzję na wjazd do Polski podejmuje tylko pracownik SG. W razie powstania jakichś problemów pracownik SG postara się pomóc wam ich rozwiązać, czy podpowie, co wam należy zrobić. Nie warto uważać pracownika SG za swojego wroga. Jego zadanie – pomóc uczciwym ludziom.

Oczywiście, czas, zużyty na przekroczenie granicy, nie zawsze zależy od was. Ale, jeśli będziecie przytrzymywali się wszystkich regulaminów i warunków przekroczenia polskiej granicy, znacznie zbliżycie moment “spotkania” z Polską dla was i waszych rodaków, jacy znajdują się w oczekiwaniu na kontrolę graniczną.


Новини партнерів

0 Comments

Leave a reply

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account